Privacyverklaring

Doelbinding:

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Verantwoordelijke/ contactgegevens:

Joop van den Heuvel

Minckelersstraat 11A

5916 PE Venlo

077-3512307

0653285799

http://www.joopvandenheuvel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Joop van den Heuvel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Tevens voor nieuwsbrieven en/of reclamefolders.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BTW nummer indien van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Joop van den Heuvel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens   > tot einde relatie > onderhoud van contact te waarborgen

Delen van persoonsgegevens met derden:

Joop van den Heuvel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals transport) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Joop van den Heuvel gebruik cookies. Een cookie bevat gegevens, waarmee uw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze site worden opgeslagen. Deze informatie kan door ons niet gebruikt worden om persoonlijke gegevens van bezoekers te achterhalen.

Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt; Dat formulieren met meerdere pagina's de complete informatie versturen, dat deze website de bezoekersaantallen kan bijhouden en dat er diensten van derde partijen (zoals bv. Google Analytics) aangeboden kunnen worden.

Rechten, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joop van den Heuvel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u dit altijd schriftelijk aan te vragen. Indien wij twijfel hebben over uw identiteit kunnen wij u vragen om nadere informatie te verstrekken. Anders zullen wij geen gegevens aan u of derden verstrekken.

Joop van den Heuvel wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joop van den Heuvel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via

pauseplay
/
show/hideshow/hide